file ($file) does not exist (yet)

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template

U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaamwaardeWeather Display field
testtags.phptesttags.php-1.01 2012-07-18 21:27:14
actTime20180523010500
tempMinTodayTime20180523002800
tempMinYdayTime20180523055400
tempMinMonthTime20180502120000
tempMinYearTime20180228120000
tempMaxTodayTime20180523000000
tempMaxYdayTime20180523155900
tempMaxMonthTime20180509120000
tempMaxYearTime20180509120000
dewpMinTodayTime20180523001000
dewpMinYdayTime20180523005800
dewpMaxTodayTime20180523010400
dewpMaxYdayTime20180523204700
heatMaxTodayTime20180523000000
heatMaxYdayTime20180523155900
heatMaxMonthTime20180509120000
heatMaxYearTime20180509120000
chilMinTodayTime20180523002800
chilMinYdayTime20180523055400
chilMinMonthTime20180501055700
chilMinYearTime20180301053400
tempAct16.7
tempActInside22.9
tempActExtra10
tempDelta-0.2
tempToday16.8
tempMinToday16.7
tempMinYday13.9
tempMinMonth4.6
tempMinYear-9.2
tempMaxToday16.9
tempMaxYday27.8
tempMaxMonth31.2
tempMaxYear31.2
dewpAct14.7
dewpDelta0.6
dewpMinToday14.1
dewpMinYday7.5
dewpMaxToday14.7
dewpMaxYday15.2
heatAct16.7
heatMaxToday16.9
heatMaxYday27.4
heatMaxMonth29.9
heatMaxYear29.9
chilAct16.7
chilMinToday16.7
chilMinYday13.9
chilMinMonth0.2
chilMinYear-18.1
hudxAct20.5
hudxMaxToday20.5
daysXHigh3
daysHigh9
daysLow0
daysXLow0
etToday0.0
etYday4.3
etMonth59.6
baroMinTodayTime20180523000000
baroMinYdayTime20180523165500
baroMinMonthTime20180501120000
baroMinYearTime20180118120000
baroMaxTodayTime20180523010100
baroMaxYdayTime20180523235100
baroMaxMonthTime20180505120000
baroMaxYearTime20180225120000
baroAct1016.7
baroDelta0.3
baroMinToday1016.4
baroMinYday1012.6
baroMinMonth995.9
baroMinYear978
baroMaxToday1016.7
baroMaxYday1016.5
baroMaxMonth1027.8
baroMaxYear1033.9
humiMinTodayTime 20180523000000
humiMinYdayTime 20180523160000
humiMaxTodayTime20180523010400
humiMaxYdayTime20180523221000
humiAct88
humiExtra0
humiDelta4
humiMinToday84
humiMinYday36
humiMaxToday88
humiMaxYday87
rainDayMnth3
rainDayYear58
rainRateAct0
rainRateToday0
rainHour0
rainToday0
rainYday0.8
rainMonth10.8
rainYear196
rainDaysWithNo0
rainWeek4.2
windActDscNNW
windBeafort0
gustMaxTodayTime20180523001000
gustMaxYdayTime20180523131400
gustMaxMonthTime20180501120000
gustMaxYearTime20180103120000
windAct0
gustAct0
gustMaxHour4.8
gustMaxToday5.6
gustMaxYday19.3
gustMaxMonth41.8
gustMaxYear69.2
uvMaxTodayTime20180523000000
uvMaxYdayTime20180523133300
uvMaxMonthTime20180511120000
uvMaxYearTime20180511120000
uvAct0.0
uvMaxToday0.0
uvMaxYday4.4
uvMaxMonth5.1
uvMaxYear5.1
solarMaxTodayTime20180523000000
solarMaxYdayTime20180523135600
solarMaxMonthTime20180511120000
solarMaxYearTime20180511120000
solarAct0
solActPerc0
solarMaxToday0
solarMaxYday923.0
solarMaxMonth1072.0
solarMaxYear1072.0
cloudHeight843
fcstWD13
fcstTxtToenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.
sunrise05:26
sunset21:34
moonrise13:58
moonset03:38
lunarPhasePerc59
lunarAge 8
wsVersionversion 10.37S b 69
wsHardware
wsUptime1 Days 13 Hours 53 Minutes 51 Seconds

U vindt ons ook hier:
Het Weer Aktueel
Benelux Weer Netwerk