file ($file) does not exist (yet)

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template

U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaamwaardeWeather Display field
testtags.phptesttags.php-1.01 2012-07-18 21:27:14
actTime20181024004500
tempMinTodayTime20181024000000
tempMinYdayTime20181024012300
tempMinMonthTime20181020120000
tempMinYearTime20180228120000
tempMaxTodayTime20181024001700
tempMaxYdayTime20181024222300
tempMaxMonthTime20181013120000
tempMaxYearTime20180727120000
dewpMinTodayTime20181024000000
dewpMinYdayTime20181024004600
dewpMaxTodayTime20181024002900
dewpMaxYdayTime20181024234500
heatMaxTodayTime20181024001700
heatMaxYdayTime20181024222300
heatMaxMonthTime20181013120000
heatMaxYearTime20180726120000
chilMinTodayTime20181024000000
chilMinYdayTime20181024040600
chilMinMonthTime20181002073600
chilMinYearTime20180301053400
tempAct12.7
tempActInside19.9
tempActExtra10
tempDelta0.1
tempToday12.6
tempMinToday12.6
tempMinYday6.9
tempMinMonth3.9
tempMinYear-9.2
tempMaxToday12.7
tempMaxYday12.9
tempMaxMonth28.4
tempMaxYear39.1
dewpAct12
dewpDelta0.4
dewpMinToday11.8
dewpMinYday4.5
dewpMaxToday12
dewpMaxYday11.8
heatAct12.7
heatMaxToday12.7
heatMaxYday12.9
heatMaxMonth28.3
heatMaxYear40.4
chilAct12.7
chilMinToday12.6
chilMinYday3.9
chilMinMonth2.8
chilMinYear-18.1
hudxAct15
hudxMaxToday15
daysXHigh0
daysHigh4
daysLow0
daysXLow0
etToday0.0
etYday0.4
etMonth32.3
baroMinTodayTime20181024003800
baroMinYdayTime20181024235600
baroMinMonthTime20181006120000
baroMinYearTime20180118120000
baroMaxTodayTime20181024000300
baroMaxYdayTime20181024001400
baroMaxMonthTime20181022120000
baroMaxYearTime20180925120000
baroAct1018.2
baroDelta-0.4
baroMinToday1018
baroMinYday1018.3
baroMinMonth1005.9
baroMinYear978
baroMaxToday1018.5
baroMaxYday1031
baroMaxMonth1032.8
baroMaxYear1039.2
humiMinTodayTime 20181024000000
humiMinYdayTime 20181024000000
humiMaxTodayTime20181024002900
humiMaxYdayTime20181024150100
humiAct96
humiExtra0
humiDelta2
humiMinToday95
humiMinYday84
humiMaxToday96
humiMaxYday95
rainDayMnth3
rainDayYear102
rainRateAct0
rainRateToday0
rainHour0.2
rainToday0.2
rainYday0.2
rainMonth5.2
rainYear369.6
rainDaysWithNo0
rainWeek0.4
windActDscNNW
windBeafort1
gustMaxTodayTime20181024000400
gustMaxYdayTime20181024143100
gustMaxMonthTime20181014120000
gustMaxYearTime20180103120000
windAct4.3
gustAct4.8
gustMaxHour19.3
gustMaxToday19.3
gustMaxYday37
gustMaxMonth38.9
gustMaxYear69.2
uvMaxTodayTime20181024000000
uvMaxYdayTime20181024133000
uvMaxMonthTime20181001120000
uvMaxYearTime20180622120000
uvAct0.0
uvMaxToday0.0
uvMaxYday0.1
uvMaxMonth2.3
uvMaxYear6.7
solarMaxTodayTime20181024000000
solarMaxYdayTime20181024133000
solarMaxMonthTime20181001120000
solarMaxYearTime20180622120000
solarAct0
solActPerc0
solarMaxToday0
solarMaxYday73.0
solarMaxMonth744.0
solarMaxYear1222.0
cloudHeight276
fcstWD13
fcstTxtToenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.
sunrise08:13
sunset18:21
moonrise19:21
moonset07:04
lunarPhasePerc99
lunarAge 14
wsVersionversion 10.37S b 69
wsHardware
wsUptime0 Days 4 Hours 28 Minutes 30 Seconds

U vindt ons ook hier:
Het Weer Aktueel
Benelux Weer Netwerk