file ($file) does not exist (yet)

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template

U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaamwaardeWeather Display field
testtags.phptesttags.php-1.01 2012-07-18 21:27:14
actTime20170921232000
tempMinTodayTime20170921070100
tempMinYdayTime20170921090100
tempMinMonthTime20170917120000
tempMinYearTime20170106120000
tempMaxTodayTime20170921150300
tempMaxYdayTime20170921153100
tempMaxMonthTime20170904120000
tempMaxYearTime20170619120000
dewpMinTodayTime20170921023100
dewpMinYdayTime20170921003100
dewpMaxTodayTime20170921190500
dewpMaxYdayTime20170921143100
heatMaxTodayTime20170921150300
heatMaxYdayTime20170921153100
heatMaxMonthTime20170904120000
heatMaxYearTime20170719120000
chilMinTodayTime20170921070100
chilMinYdayTime20170921100100
chilMinMonthTime20170917070100
chilMinYearTime20170117053100
tempAct12.9
tempActInside21.5
tempActExtra10
tempDelta-0.4
tempToday14.8
tempMinToday10.8
tempMinYday9.6
tempMinMonth6.4
tempMinYear-6.6
tempMaxToday20.7
tempMaxYday18
tempMaxMonth24.7
tempMaxYear34.1
dewpAct11.2
dewpDelta-0.1
dewpMinToday10
dewpMinYday8.7
dewpMaxToday13.1
dewpMaxYday13.2
heatAct12.9
heatMaxToday20.7
heatMaxYday18
heatMaxMonth24.7
heatMaxYear35.6
chilAct12.9
chilMinToday10.8
chilMinYday9.4
chilMinMonth6.4
chilMinYear-10.2
hudxAct14.8
hudxMaxToday23.3
daysXHigh0
daysHigh0
daysLow0
daysXLow0
etToday1.7
etYday0.0
etMonth29.7
baroMinTodayTime20170921053100
baroMinYdayTime20170921003100
baroMinMonthTime20170913120000
baroMinYearTime20170223120000
baroMaxTodayTime20170921102200
baroMaxYdayTime20170921230100
baroMaxMonthTime20170901120000
baroMaxYearTime20170106120000
baroAct1019.8
baroDelta0
baroMinToday1018.4
baroMinYday1014.6
baroMinMonth989.2
baroMinYear982.3
baroMaxToday1020.5
baroMaxYday1019.1
baroMaxMonth1021.4
baroMaxYear1041.7
humiMinTodayTime 20170921145400
humiMinYdayTime 20170921153100
humiMaxTodayTime20170921030100
humiMaxYdayTime20170921070100
humiAct89
humiExtra0
humiDelta2
humiMinToday58
humiMinYday72
humiMaxToday95
humiMaxYday97
rainDayMnth13
rainDayYear100
rainRateAct0
rainRateToday0
rainHour0
rainToday0
rainYday0.8
rainMonth79.8
rainYear443.8
rainDaysWithNo0
rainWeek45.8
windActDscS
windBeafort0
gustMaxTodayTime20170921140100
gustMaxYdayTime20170921143100
gustMaxMonthTime20170913120000
gustMaxYearTime20170223120000
windAct0.1
gustAct0.1
gustMaxHour3.2
gustMaxToday20.9
gustMaxYday14.5
gustMaxMonth54.8
gustMaxYear59.6
uvMaxTodayTime20170921124200
uvMaxYdayTime20170921140000
uvMaxMonthTime20170901120000
uvMaxYearTime20170611120000
uvAct0.0
uvMaxToday2.4
uvMaxYday2.3
uvMaxMonth4.0
uvMaxYear7.8
solarMaxTodayTime20170921132700
solarMaxYdayTime20170921143000
solarMaxMonthTime20170902120000
solarMaxYearTime20170626120000
solarAct0
solActPerc0
solarMaxToday605
solarMaxYday618.0
solarMaxMonth905.0
solarMaxYear1222.0
cloudHeight750
fcstWD13
fcstTxtToenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.
sunrise07:15
sunset19:37
moonrise09:19
moonset21:11
lunarPhasePerc3
lunarAge 1
wsVersionversion 10.37S b 49
wsHardware
wsUptime0 Days 16 Hours 49 Minutes 46 Seconds

U vindt ons ook hier:
Het Weer Aktueel
Benelux Weer Netwerk