file ($file) does not exist (yet)

Veldnamen en waardes die gebruikt worden met deze template

U kunt de tabel sorteren op de eerste twee kolommen door op de kolomkop te klikken.
Bijvorbeeld: Eerste klik op de tag-kop sorteert de tabel dalend, tweede klik opvolgend.

veldnaamwaardeWeather Display field
testtags.phptesttags.php-1.01 2012-07-18 21:27:14
actTime20180817144000
tempMinTodayTime20180817021500
tempMinYdayTime20180817062400
tempMinMonthTime20180812120000
tempMinYearTime20180228120000
tempMaxTodayTime20180817141900
tempMaxYdayTime20180817160900
tempMaxMonthTime20180807120000
tempMaxYearTime20180727120000
dewpMinTodayTime20180817021500
dewpMinYdayTime20180817062400
dewpMaxTodayTime20180817121400
dewpMaxYdayTime20180817175200
heatMaxTodayTime20180817141900
heatMaxYdayTime20180817160900
heatMaxMonthTime20180807120000
heatMaxYearTime20180726120000
chilMinTodayTime20180817021500
chilMinYdayTime20180817062400
chilMinMonthTime20180812054900
chilMinYearTime20180301053400
tempAct23.7
tempActInside23.8
tempActExtra10
tempDelta0.4
tempToday17.4
tempMinToday15.6
tempMinYday15.6
tempMinMonth11.7
tempMinYear-9.2
tempMaxToday24.8
tempMaxYday25.7
tempMaxMonth38.9
tempMaxYear39.1
dewpAct14.4
dewpDelta-1
dewpMinToday13.6
dewpMinYday14.3
dewpMaxToday17.3
dewpMaxYday16.9
heatAct23.7
heatMaxToday24.8
heatMaxYday25.7
heatMaxMonth37.9
heatMaxYear40.4
chilAct23.7
chilMinToday15.6
chilMinYday15.6
chilMinMonth11.7
chilMinYear-18.1
hudxAct27.3
hudxMaxToday28.8
daysXHigh5
daysHigh12
daysLow0
daysXLow0
etToday1.1
etYday3.0
etMonth62.6
baroMinTodayTime20180817012100
baroMinYdayTime20180817155900
baroMinMonthTime20180813120000
baroMinYearTime20180118120000
baroMaxTodayTime20180817143600
baroMaxYdayTime20180817000100
baroMaxMonthTime20180805120000
baroMaxYearTime20180225120000
baroAct1018.3
baroDelta0.3
baroMinToday1014.3
baroMinYday1013.8
baroMinMonth1004
baroMinYear978
baroMaxToday1018.3
baroMaxYday1017.3
baroMaxMonth1023.6
baroMaxYear1033.9
humiMinTodayTime 20180817141300
humiMinYdayTime 20180817161100
humiMaxTodayTime20180817091100
humiMaxYdayTime20180817054700
humiAct56
humiExtra0
humiDelta-5
humiMinToday52
humiMinYday55
humiMaxToday96
humiMaxYday92
rainDayMnth6
rainDayYear81
rainRateAct0
rainRateToday0.1
rainHour0
rainToday3.2
rainYday0
rainMonth19
rainYear306.6
rainDaysWithNo0
rainWeek14
windActDscNNW
windBeafort1
gustMaxTodayTime20180817121800
gustMaxYdayTime20180817113900
gustMaxMonthTime20180809120000
gustMaxYearTime20180103120000
windAct3.5
gustAct3.5
gustMaxHour11.3
gustMaxToday13
gustMaxYday32.2
gustMaxMonth48.3
gustMaxYear69.2
uvMaxTodayTime20180817125200
uvMaxYdayTime20180817130000
uvMaxMonthTime20180805120000
uvMaxYearTime20180622120000
uvAct1.8
uvMaxToday4.4
uvMaxYday4.6
uvMaxMonth5.9
uvMaxYear6.7
solarMaxTodayTime20180817134700
solarMaxYdayTime20180817130700
solarMaxMonthTime20180813120000
solarMaxYearTime20180622120000
solarAct163
solActPerc23
solarMaxToday907
solarMaxYday918.0
solarMaxMonth1011.0
solarMaxYear1222.0
cloudHeight3852
fcstWD18
fcstTxtToenemende bewolking met kleine temperatuurschommelingen. Binnen 24 tot 48 uur neerslag mogelijk.
sunrise06:16
sunset20:58
moonrise14:37
moonset00:41
lunarPhasePerc42
lunarAge 6
wsVersionversion 10.37S b 69
wsHardware
wsUptime1 Days 21 Hours 7 Minutes 21 Seconds

U vindt ons ook hier:
Het Weer Aktueel
Benelux Weer Netwerk